Wing Chun Kung Fu

Wing Chun är en kampkonst som använder kort avstånd, kort tid, ekonomiska rörelser för att snabbt besegra eller oskadliggöra motståndaren.

Wing Chun skapades av en kinesisk nunna vid namn Ng Mui. Efter att ha sett en trana försvara sig mot en orm skapade hon en ny stil inspirerad av dessa bägge djurs starka sidor i kampen. Stilen kom sedermera att bli känd som Wing Chun, efter namnet på en ung kvinna som var elev till Ng Mui.

Wing Chun fördes vidare genom generationer och spreds från Futshanprovinsen i Kwatungområdet i Kina, där stilen hade blivit välkänd och utbredd, till Hong Kong där den snabbt blev den populäraste kampkonsten. Från Hong Kong spreds Wing Chun sedan vidare ut över världen.

Delar ur första, andra och tredje formen av Wing Chun utförd av Lovis, Nicole och Olga från ungdomsgruppen.
Olga, Lovis och Moa övar på The Wooden Dummy.

Med Wing Chun får du:

  • Närstridskunskaper
  • Mental styrka och självdisciplin
  • Självförsvar
  • Minskad stress
  • Ökad fysisk styrka, rörlighet och kondition
  • Ökat självförtroende och positiv energi