Välkomna till Martial Arts Centre Göteborgs sommarläger i Wing Chun Kung Fu! Lägret pågår under tre hela dagar i mitten av juni, 15-17/6 kl. 09.00–16.00 samtliga dagar.

DETTA LÄGER är öppet för och passar alla, från förskoleklass upp till trean på gymnasiet och kommer vara indelat i olika grupper beroende på ålder och erfarenhet. Vi har inga som helst förkunskapskrav, vi välkomnar även dig som aldrig provat Wing Chun Kung Fu tidigare! Vi har bred erfarenhet av barn- och ungdomsträning som sträcker sig hela tre decennier bakåt i tiden och klubben kommer fira tjugoårsjubileum just i juni i år!

FÖR DE YNGSTA BARNEN kommer träningen till största delen se ut som i vår populära pandagrupp, där barn i åldrarna fyra till ca sju år tränar. Vi har en härlig stämning och gemenskap där barnen får lära sig, via berättelser från djurens värld, hur de ska ta hand om sig själva och samarbeta tillsammans med andra. Via lekens och fantasins värld lär de sig om integration och allas lika värde samt hur viktigt det är att hålla ihop och hjälpas åt.

DE ÄLDRE BARNEN och ungdomarna som deltar under sommarlägret kommer träna efter det koncept som vi lär ut i vår ordinarie ungdomsverksamhet. Här växlar undervisningen från barnträning till att riktas in på självkänsla och självförtroende samt hur dessa kan stärkas i samband med att ungdomarna lär sig vad de klarar av att göra och att de får möjlighet att stärka sig själva med hjälp av träningen.

p

Info

DATUM: 15–17 juni

TIDER: 09.00–16.00 samtliga dagar. Vi kommer ha öppet från kl. 08.00 varje dag för ankomst innan träningen börjar kl. 09.00.

PRIS: 950 kr, inkl. luncher samt frukt/mellanmål 2 gånger/dag. Vi erbjuder syskonrabatt (-100 kr/ person).
Betalning till PG 28 71 27-5, senast 10/6 2015.

DET VI ERBJUDER är uteslutande ett koncept där barnen och ungdomarna lär sig att stärka sig själva! Genom att de ges möjlighet att utveckla sina s.k. svagare sidor och det de i träningen upptäcker att de initialt inte kan göra i sitt martial art-utövande, stärker de därmed sitt självförtroende när de upptäcker vad de faktiskt klarar av. I träningen stärker vi sinne och kropp tillsammans och utvecklar därigenom ett mycket starkt självförtroende vilket också stärker den för oss alla så avgörande självkänslan.

Schema

08.00–09.00
Inskrivning samt gruppindelning

09.00
Presentation av Centret och träningsupplägg samt mål för lägret
Instruktörerna presenterar sig och ev. föräldrar som kommer att delta

10.00
Första träningspasset

11.30–13.00
Lunch

13.00
Filmvisning

14.30–16.00
Andra träningspasset
Avslutning av dagen, genomgång av det vi lärt oss

08.00–09.00
Ankomst

09.00–09.30
Gruppindelning samt genomgång av dagen
Teori och repetition av gårdagen

09.45
Teori och träning

11.30–13.00
Lunch

13.00–14.30
Andra träningspasset

14.30
Paus med avslappnings- & koncentrationsövningar.

15.00–16.00
Genomgång av dagens övningar samt förberedelse av uppvisningar.

08.00–09.00
Ankomst

09.00–09.30
Gruppindelning samt genomgång av dagen
Teori och planering inför uppvisningarna

09.30–11.00
Första passet

11.00–12.30
Lunch

12.30–14.00
Andra passet

14.00–14.30
Paus

14.30–15.30
Träning för samtliga inför uppvisningarna

15.30–16.00
Uppvisningar och därefter diplomutdelning
Sommarlägret avslutas