The Martial Art of Mindfulness™

JUST NU erbjuder Martial Arts Centre ingen självförsvarskurs 

Sifu Magnus JIldin har med lång erfarenhet av kinesisk, japansk, filippinsk och thailändsk stridskonst och lär ut det effektivaste från olika martial art stilar. Martia Art lär dig bemästra en rad olika situationer vilket ger en ökad trygghet.

Självförsvarskurserna innehåller bland annat följande moment:

• Försvar mot fasthållningar

• Försvar mot överfall bakifrån- respektive framifrån

• Vad gör jag om jag hamnar på marken? Vi lär oss effektiva tekniker!

• Använd benen som vapen

• Lär dig använda armar som vapen.

• Säkerhetstänkande – undvik farliga situationer

• Från teori till praktik! Simulerade överfalls situationer från tänkta platser

och miljöer

• Vapenträning. Försvar mot kniv – lär dig använda det du har på dig .

Intresse/ Anmälan till: sifu@martialartscentre.se med angivande av namn, mobil, e-mail adress.

 

Intresseanmälan

4 + 14 =

Glöm inte att skicka dina kontaktuppgifter så att vi kan bekräfta din anmälan.