Emotionell Hälsa

Magnus Jildin – MasterClass
Life Coach – Föreläsare – Författare – Martial Art Mästare

Upplev och träffa Magnus Jildin, en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare, livsstil- och mindfulness coach, författare och Martial Art mästare med mer än 30 års erfarenhet. Lär dig hans unika koncept som ger avgörande insikt i sambandet mellan, och täcker alla aspekter av Emotionell hälsa kopplat till fysisk träning för att utveckla ett harmoniskt och effektivt tankesätt för arbete, studier och relationer.

Magnus Jildin – MasterClass
Seminarium – De Fem Elementen.

Eld – Jord – Metall – Vatten – Trä

Ni bjuds in till en fördjupning i de fem elementen i form av seminarium som kommer att komma löpande under året.
Varje seminarium kommer att fokusera på ett av de fem elementen för att få förståelse för vilka områden det berör och på så sätt lära känna sig själv bättre. Alla seminarium är fristående vilket gör att du närsomhelst kan gå ditt första seminarium, alla tillfällen, oavsett ordning, skapar den grundläggande kunskapen du behöver för att börja din nya läkande resa till välmående

Elementen är en viktig komponent för att förstå helheten kring oss själva och på så sätt få en klarare bild kring varför vi ibland mår som vi gör.

Vi kommer under seminarietillfällena gå igenom varje elements område med utgångspunkt från meridianerna.Vilka av kroppens organ som tillhör meridianen, vilken tid meridianen är som mest aktiv under dygnet och även beröra vad man kan drabbas av vid obalanser, som i det här fallet innebär blockeringar för flödet i meridianen, samt vad man kan känna och uppleva vid en balanserad meridian.

Yin och Yang
Qigong är en uråldrig kinesisk tradition som är den indiska yogans motsvarighet.
Det jag lär ut, med 30-års erfarenhet av praktiskt utövande, är medicinsk Qigong, vilket innebär att den är läkande.
När vi utövar Qigong gör vi det i sittande, liggande eller stående världsberömda positioner som låter kroppen vara ifred, vilket gör att den börjar en självläkningsprocess.

Kroppen läker själv
Den läkande effekten gör att vi lugnar vårt tänkande sinne, kan påverka och bli medvetna om våra tankar, och vi ges möjligheten att välja det positiva. När vi tänker negativa tankar slår detta på våra organ i kroppen som vibrerar ut känslor. Dessa känslor påverkar oss och vi upplever det som vi kallar för stress, helt enkelt för att vi ignorerar och gör motstånd till hur vi känner.

Den medicinska Qigongen som vi kommer att lära oss under det kommande årets seminarier är olika rörelsemönster, det jag kommer att benämna som ”set”. Seten har olika rörelsemönster beroende på vilket element som är i fokus och påverkar energiflödet i meridianerna så att flödet blir friare och på så sätt i balans.
Dessa set är enkla, mjuka och kan utövas av vem som helst.

Vid varje Seminarium kommer du att lära dig

Vid varje Seminarium kommer du att lära dig

• En avslappning/andningsövning som lär dig hur du hanterar den känslan som är relaterat till seminariets element.
• Qigong-setet som tillhör elementet i fokus.
• Skillnaden mellan ditt undermedvetna och ditt medvetna jag, hur dessa två allt som oftast inte kommer överens och hur du stoppar tanken som gör att du känner den känslan som är förankrat i seminariets element.