På lek och allvar

Centret har en 30-årig tradition och erfarenhet av barn- och ungdomsträning. Vi har en härlig stämning och gemenskap där alla får plats. De yngsta barnen lär sig via fantasin och lekens värld att samarbeta med varandra, ömsesidig respekt och att hjälpas åt. Det är en tidig lärdom i integration.

Träningen bygger på att stärka sig själv, där sinne och kropp samarbetar, skapar självkontroll och bygger självkänsla. Verktyget som används för att uppnå detta är Wing Chun Kung Fu. Föräldrar till barn som tränar hos oss pratar ofta om den positiva inverkan den har på barnets vardagsliv.

En förberedelse för livet

Resultatet är att de redan i tidig ålder lyckas balansera sin oro och blir lugnare som individer. De lär sig hur de ska ta hand om sig själva och samarbeta tillsammans med andra.

Våra SUPERHJÄLTAR lär sig:

  • Samarbete
  • Respekt
  • Självkontroll
  • Vid terminsavslutning så erhåller varje elev ett diplom för väl genomförd kurs!
  • Vid kursstart ingår 1x t-shirt

 

Pandagruppen under sommarläger.