Nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten avseende idrottsföreningar – 1/4

Folkhälsomyndigheten har 1/4 rekommenderat att idrottsföreningar bedriver sin verksamhet utomhus, samt att sporter som inkluderar närkontakt justerar sina rutiner.

Utöver information till alla medlemmar och möjligheter att hålla god hygien (byta om hemma, tvätta händer noga, använda desinfektion, extra städning) beslutade AMAs styrelseordförande Sifu Magnus Jildin att alla träningspass på Martial Arts Centre justeras för att minimera kontakt. Träning i form och enskilt införs, liksom utomhuspass när det passar.

Alla medlemmar är fortsatt välkomna att träna; om du känner minsta symptom eller är orolig så stannar du hemma. Ta väl hand om dig och din familj!

New recommendations from the National Public Health Agency regarding sport clubs – 1/4

The National Public Health Agency have since the 1st of April recommended sport clubs to adjust their training program and classes with outdoor training and that close range sports minimize the contact.

Chairman Sifu Magnus Jildin (AMA) has therefore decided that Martial Arts Centre will adjust accordingly; all classes will be modified to keep distance and focus on personal training, for example form. Outdoor training will be available depending on circumstances. Make sure to keep high standards as before (wash hands carefully, use hand sanitiser, extra cleaning and for example changing clothes at home).

All members are welcome to continue the Martial Art and Mindfulness classes; if you feel ill in any way or are worried about participating in class: stay at home. Take care of yourself and your family!