Genomgång av andra formen
Vattenpaus i Kung Fu Pandagruppen
Lukas i ungdomsgruppen tränar Chi Sau
Full fart på träningen

Lite blandat från terminens start. Andra formens genomgång. Vattenpaus i Kung Fu Pandagruppen. Lukas i ungdomsgruppen tränar på Chi Sau och till sist full fart på sista sommarträningen!