En tempohöjning som kändes fantastisk för alla som var med. Att ha del 1 med sig var helt perfekt inför fortsättningen. Drillar och fasta självförsvars situationer höll oss igång hela dagen. Nu väntar lektioner där vi träffas och övar på det vi lärt oss.